Ozone Elements 8.1

Ozone Elements 8.1

iZotope, Inc. – Shareware –

Tổng quan

Ozone Elements là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi iZotope, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ozone Elements là 8.1, phát hành vào ngày 16/06/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/09/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 8.1, được sử dụng bởi 83 % trong tất cả các cài đặt.

Ozone Elements đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Ozone Elements Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Ozone Elements!

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có Ozone Elements cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản